Hans Arnesson

Redovisningskonsult

tel 0250-160 07

Maila Molle

MERAB I Jenny Eriksson

Jenny Eriksson

Redovisningskonsult

tel: 0250-162 60

Maila Jenny

MERAB | Patrik Gilljam

Patrik Gilljam

Auktoriserad revisor/Kontorschef

tel: 0250-160 18

Maila Patrik

MERAB | Agneta Salmonsson

Agneta Sys

Auktoriserad redovisningskonsult

tel: 0250-162 25

Maila Agneta

MERAB | Åsa Back

Åsa Back

Auktoriserad redovisningskonsult

tel: 0250-160 17

Maila Åsa

MERAB I Annika Eriksson

Annika Eriksson

Auktoriserad lönekonsult / Redovisningskonsult

tel: 0250-161 60

Maila Annika

MERAB | Marie Israelsson

Marie Israelsson

Redovisningskonsult

tel: 0250-160 04

Maila Marie

Jenny Thorildsson

Jenny Thorildsson

Revisor

tel: 070-380 40 36

Maila Jenny