Nyheter från Bolagsverket


 • Bolagsverket lånar ut medarbetare för att stötta företagare i kristider

  Bolagsverket planerar att 27 medarbetare från och med april ska assistera Tillväxtverket i deras uppdrag att hantera arbetsgivares ansökan om bidrag för korttidsarbete. Insatsen, där Bolagsverket lånar ut medarbetare som ska förstärka inom både handläggning och telefoni, är viktig både för företagen och för samhället i stort.
  2020-04-06 14:37
 • Kravet på aktiekapital halveras och blir 25 000 kr

  Den 28 november beslutade riksdagen att det lägst tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor fr.o.m. 1 januari 2020. Syftet är att Sverige ska följa andra EU-länder vad det gäller aktiekapitalets storlek och att fler ska starta aktiebolag. Läs mer på bolagsverket.se om vad som gäller för dig som vill starta ett företag (nytt aktiebolag) eller för dig som redan är företagare.
  2019-11-28 17:46
 • Stora samhällsekonomiska effekter och nyttor med ett gemensamt informationsutbyte

  Den 10 september lämnades slutrapporten om regeringsuppdraget ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte över till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. I regeringsuppdraget har myndigheterna undersökt möjligheten att skapa en gemensam infrastruktur där offentlig sektor kan utbyta digital information på ett standardiserat, säkert och effektivt sätt.
  2019-09-10 17:00Nyheter från SkatteverketSocialtBlogg

Fler nyheterLänkar