Bokslut & Årsredovisning

Varje år gör företaget ett bokslut och är man ett aktiebolag så ska även en årsredovisning upprättas och skickas in till Bolagsverket. Bokslutet ger företagaren möjlighet att få en ögonblicksbild av företagets resultat och ställning. I bokslutsarbete tar man exempelvis hänsyn till varulager, kundfordringar, leverantörsskulder, skatteskulder samt stämmer av balanskonton. 

Årsredovisningen offentliggörs hos bolagsverket och den finns tillgänglig för alla att ta del av. Det är därför viktigt att årsredovisningen ger en bra bild av bolagets resultat och ställning och att bolaget följer de lagar och regler som gäller kring årsredovisningen. 

Vi hjälper dig att upprätta bokslut och årsredovisning i enlighet med de regler och lagar som tillämpas i Sverige. Vi följer tillsammans med företagsledaren upp lösa trådar och förklarar bokslutet på ett sätt som du förstår.