Revision

Revision är en kvalitetsstämpel på att bolaget sköts på ett bra sätt. En revisor uttalar sig i revisionsberättelse hur bolaget har efterlevt lagar och regler och om årsredovisningen är fri från väsentliga felaktigheter.

Fördelar med revision

  • Med en revisionsberättelse signalerar du ordning och reda till dina kunder, leverantörer och banken. 
  • Du har en bra konsult i revisorn vilket minskar risker för företagsledare och ägare.
  • Kvalitetssäkrar bolagets räkenskaper
  • Ger dig en extern säkerhetskontroll att du följer lagar och regler